Palau Güell de Barcelona

Restauració de les vidrieres del corredor de llevant de la planta noble.
Any 2008.

Composició:

Quinze obertures, amb un total de 821 vidres, 14 vidres de mitja canya que revesteixen les columnes i 13 llàgrimes vermelles a la part superior.

Primera fase:

-estudis previs i projecte de restauració.
-Fotos de l’estat del vidre, del màstic i de l’estructura metàl·lica.

Segona fase:

-muntar el taller a l’obra,
-recerca dels vidres per a la restauració ( Alemanya, Italia, Estats Units, Xina i España),
-tall del vidre absent, no adient o original molt malmès,
-treure molt curosament tot el màstic vell,
-col·locar les noves peces de vidre,
-fer amb màstic nou els cordons de l’interior i l’exterior,
-neteja a fons de tots els vidres.

Tercera fase:

Vidres corbats (1/2 canya) que revesteixen les columnes de pedra.
-Retirar els vidres treient el màstic amb extrema cura.
-Reproduir els vidres inexistents o trencats.
-Neteja a taller de les restes de màstic i les crostes de calç.
-Revestir els dos extrems amb franjes de plom.
-Col·locació.

Quarta fase:

Tretze llàgrimes vermelles a la part superior.
-Retirar les llàgrimes existents.
-Restaurar i fer de nou les absents.
-Col·locació a lloc.

Quinta fase:

Restauració acabada
Diverses vistes interiors i exteriors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *