Latest

Claraboia que corona l’escala principal d’un casal prop de La Garriga

La seqüència de fotografies parla del planteig inicial amb l’estudi i el projecte, seguit de la construcció de l’estructura metàl·lica que composa la claraboia (mides: 4,5m/4,1m).

En el taller podem veure la confecció d’un dels 68 plafons i alguns dels vitralls ja acabats.

També veiem les taules plenes dels vitralls amb els vidres de protecció segellats amb silicona.

Acabem el treball amb la col·locació dels plafons a l’estructura i la vista del conjunt acabat.

Restauració dels vitralls de l’oratori del Palau Tolrà. Castellar del Vallès.

Vitralls restaurats i retornats al lloc d’orígen.


Estat en que varen arribar els vitralls al taller.

Calca i montatge amb plom nou, completan els plafons amb noves peces en el cas de fractures greus o les inexistents.

Paravent d’Alexandre de Riquer (1900) del Palau Güell

Breu recorregut de la restauració que es va fer.

El paravent abans de la restauració.

Faltava el vitrall superior dret, així com diversos vidres. Dels vitralls central i laterals i havien vidres absents o amb fractures, o amb vidres molt poc adients fruit de restauracions anteriors.

Paravent restaurat.
Porta central. Estudi del vitrall i vidres laterals. El vitrall central en restauració i restaurat.
Realització del vitrall superior dret (absent) a partir del vitrall superior esquerra ja restaurat.
Vitrall de “Sahabra”. Abans i desprès de la restauració, i pintat del vidre absent.
Vitrall de “St. Jordi”. Plafó abans i desprès de la restauració. Estudi i calca per a la obtenció dels patrons.
Vitralls inferiors restaurats i estudis previs on s’han marcat les incidències on intervindre
Lligat dels vitralls a les portes amb membrana nova.

Interpretació de l’obra del pintor David Graells, (Sabadell 1910-1992) amb el llenguatge pictoric del vitrall.

Treball realitzat el maig de 2013 en el taller de L’Art del Vitrall de Sabadell.

Estudis de l’ obra pictórica i proposta de treball
Pintat de les peces i cuita al forn
Emplomat i soldat
Detall dels vitralls i el conjunt acabat

Restauració de la claraboia de la Casa Arimón

La casa Joaquim Arimón de Sabadell és un casal del segle XIX reformat per l’ arquitecte Josep Renom a l’any 1911.

Aquesta restauració la vam fer al nostre taller entre els anys 2004 i 2005.
En les següents galeries podreu veure un recorregut del procés de restauració.

Desmuntatge dels plafons de l’estructura de la claraboia per a la seva restauració. Hi faltaven quatre plafons grans de la base.
Croquis, fitxes i estudis previs.
Desenvolupament i patronatge.
Tall del vidre dels quatre plafons nous i de les peces absents o trencades dels originals.
Pintat i cuita al forn de algun dels vidres.
Emplomat.
Construcció de les cintres, una còncava i l’altre convexa, per a donar la forma i acabats als plafons confeccionats.
Curvatura d’un dels plafons amb l’ajuda de la cintra.
Massillat i polit.
Reparació dels reforços.
Daurat del plom.
Restauració del plafó que corona la volta.
Restauració d’ un dels plafons de la franja superior de la claraboia.
Col•locació de tots els plafons originals restaurats i dels quatre grans de la franja inferior nous.
Claraboia restaurada.

Vitrall de porta amb arbre

Mostra del desenvolupament de un projecte a partir de la idea original del client:

Arbre - Fotografia del client

Fotografia del client

Arbre - El projecte

Projecte realitzat al nostre taller

Arbre - Vitrall realitzat

Vitrall realitzat

Curs de vitralls – Illa Oberta – Febrer-Juny 2014

Restauració d’una claraboia de Terrassa

En aquesta galeria podeu veure cadascun dels plafons de la claraboia abans i després de la restauració.