Paravent d’Alexandre de Riquer (1900) del Palau Güell

Breu recorregut de la restauració que es va fer.

El paravent abans de la restauració.

Faltava el vitrall superior dret, així com diversos vidres. Dels vitralls central i laterals i havien vidres absents o amb fractures, o amb vidres molt poc adients fruit de restauracions anteriors.

Paravent restaurat.
Porta central. Estudi del vitrall i vidres laterals. El vitrall central en restauració i restaurat.
Realització del vitrall superior dret (absent) a partir del vitrall superior esquerra ja restaurat.
Vitrall de “Sahabra”. Abans i desprès de la restauració, i pintat del vidre absent.
Vitrall de “St. Jordi”. Plafó abans i desprès de la restauració. Estudi i calca per a la obtenció dels patrons.
Vitralls inferiors restaurats i estudis previs on s’han marcat les incidències on intervindre
Lligat dels vitralls a les portes amb membrana nova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *